Dekreti i flukseve 2019

visto italiavisto italia

Dekreti i flukseve

Formularët për përpilimin e pyetjeve për punëtorët e pavarur dhe të varur, sezonal dhe jo-sezonal janë në dispozicion nga data 11 prill 2019.

Do të jenë 30,850 punëtorë jo-shtetas BE që do të jenë në gjendje të hyjnë rregullisht në Itali me dekretin e flukseve 2019 (Dekreti i Presidentit të Këshillit të Ministrave 12 mars 2019, botuar në Gazetën Zyrtare të Përgjithshme Nr. 84, datë 9 prill 2019).

Kuotat e hyrjes, të cilat Ministria e Punës dhe Politikave Sociale do të shpërndajnë midis rajoneve dhe krahinave autonome, janë si më poshtë:

12,850 vartës jo-sezonalë, të vetëpunësuar dhe konvertuar (shtetas, jo-shtetas të BE që kanë përfunduar programet e trajnimit dhe edukimit në vendet e tyre të origjinës, punëtorë me origjinë italiane që banojnë në Argjentinë, Uruguaj, Venezuelë dhe Brazil dhe qytetarë jo të BE-së për vetëpunësim konvertimi i lejeve të qëndrimit që tashmë janë mbajtur për qëllime të ndryshme në lejet e qëndrimit për punësim dhe vetëpunësim);

18,000 për punësim sezonal në sektorët e bujqësisë dhe turizmit (shtetas jo-shtetas të BE për punësim sezonal në Shqipëri, Algjeri, Bosnje-Hercegovinë, Kore – Republika e Koresë, Bregu i Fildishtë, Egjipti, El Salvador, Etiopi, Ish Republika Jugosllave Filipinet, Gambia, Gana, Japonia, India, Kosova, Mali, Maroku, Mauritius, Moldavia, Mali i Zi, Niger, Nigeria, Senegali, Serbia, Sri Lanka, Sudani, Tunizia, Ukraina).

Si të aplikoni

Procedura informatike për dorëzimin e aplikimeve është në faqen e internetit https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Përdoruesit ftohen të hyjnë ekskluzivisht me kredencialet SPID;

Nga data 11 prill 2019, modulet janë në dispozicion për përpilimin e instancave të të gjitha llojeve të hyrjeve;

Prej orës 9 paradite më 16 prill 2019 është e mundur të dërgohen kërkesa për autorizim për hyrje për punësim jo-sezonal, vetëpunësim dhe për konvertimin e lejeve.

Nga ora 9.00 më 24 prill 2019 është e mundur që kërkesat për autorizim të dërgohen për punë sezonale;

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 31 dhjetor 2019.

  avvocato imperia studio legale
  avvocato per cittadinanza italianaavvocato immigrazione

  About the Author

  Portale Immigrazione
  Redazione di portale immigrazione e permesso di soggiorno

  Be the first to comment on "Dekreti i flukseve 2019"

  Leave a comment

  error: Content is protected !!